آموزش آرایه‌ها در جاوا

آموزش آرایه‌ها در جاوا
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸ No Comments javascript زهرا ابراهیمی

جاوا  ساختار داده‌ای از  آرایه فراهم می‌کند تا یک مجموعه تکراری ثابت عناصر را در آن ذخیره  کند. آرایه‌ها برای ذخیره مجموعه‌ای از داده‌ها استفاده می‌شود. اما بهتر است آن را به‌عنوان مجموعه‌ای از متغیرهای همان نوع فرض کنیم.

به‌جای اعلام متغیرهای جداگانه مانند number0، number1، …، number99، می‌توان با یک متغیر آرایه اعداد را اعلان کرد و از اعداد [۰]، اعداد [۱]، و …، اعداد [۹۹] برای نشان دادن متغیرهای فردی استفاده کرد.

این آموزش نحوه اعلان متغیرها ، ایجاد و پردازش آرایه‌ها را با استفاده از متغیرهای نشان داده‌شده،  به شما معرفی می‌کند.

متغیرهای آرایه‌ای

برای استفاده از آرایه‌ها در یک برنامه، شما بایستی یک متغیر را برای ارجاع آرایه تعریف کنید و باید نوع آرایه‌ای را نیز مشخص کنید. در ادامه دستور زبان برای اعلام متغیر آرایه توضیح داده می‌شود.

دستور زبان

dataType[] arrayRefVar;   // preferred way.

or

dataType arrayRefVar[];  // works but not preferred way.

نکته: معمولاً سبک dataType[] arrayRefVar ترجیح داده می‌شود. سبک style dataType[] arrayRefVar از زبان C/C++ مشتق شده و توسط برنامه نویسان جاوا پذیرفته‌شده است

مثال

کد زیر نمونه‌ای از این دستور زبان است

double[] myList;   // preferred way.

or

double myList[];   // works but not preferred way.

ایجاد آرایه‌ها

شما می‌توانید  آرایه‌ای را  با استفاده از اپراتور جدید با دستور زیر ایجاد کنید

دستور زبان

arrayRefVar = new dataType[arraySize];

در بیان بالا دو نکته وجود دارد

  • ایجاد یک آرایه با استفاده از dataType[arraySize]
  • این ارجاع، آرایه تازه ایجادشده را به متغیر arrayRefVar اختصاص می‌دهد.

اعلام متغیر آرایه، ایجاد یک آرایه و اختصاص مرجع آرایه به متغیر می‌تواند در یک بیانیه ترکیب شود، همان‌طور که در زیر نشان داده‌شده است

dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];

شما می‌توانید آرایه‌ها را به‌صورت زیر نیز ایجاد کنید

dataType[] arrayRefVar = {value0, value1, …, valuek};

عناصر آرایه از طریق فهرست دسترسی پیدا می‌کنند. شاخص‌های آرایه بر اساس صفر هستند؛ یعنی، آن‌ها از صفر به arrayRefVar.length-1 شروع می‌شوند.

مثال

بیانیه زیر اعلام می‌کند که متغیر آرایه، myList، آرایه‌ای از ۱۰ عنصر دو نوعی ایجاد می‌کند و مرجع آن را به myList اختصاص می‌دهد.

double[] myList = new double[10];

تصویر زیر نشان‌دهنده آرایه myList است. در اینجا، myList دارای ده مقدار دوگانه است و شاخص‌ها از ۰ تا ۹ است.

آرایه‌ها در جاوا

آرایه پردازش

هنگام پردازش عناصر آرایه، ما اغلب از حلقه For  یا حلقه foreach استفاده می‌کنیم، زیرا تمام عناصر در یک آرایه از همان نوع هستند و اندازه آرایه شناخته‌شده است.

مثال

در اینجا یک نمونه کامل آمده و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان آرایه‌ها را ایجاد، مقداردهی اولیه و پردازش کرد.

public class TestArray {

   public static void main(String[] args) {

      double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};

      // Print all the array elements

      for (int i = 0; i < myList.length; i++) {

         System.out.println(myList[i] + ” “);

      }

      // Summing all elements

      double total = 0;

      for (int i = 0; i < myList.length; i++) {

         total += myList[i];

      }

      System.out.println(“Total is ” + total);

      // Finding the largest element

      double max = myList[0];

      for (int i = 1; i < myList.length; i++) {

         if (myList[i] > max) max = myList[i];

      }

      System.out.println(“Max is ” + max);

   }

}

که نتایج زیر حاصل می‌شود

خروجی

۱٫۹

۲٫۹

۳٫۴

۳٫۵

Total is 11.7

Max is 3.5

حلقه Foreach

JDK 1.5 یک حلقه جدید به نام حلقه foreach یا حلقه توسعه یافته معرفی کرده  که شما را قادر می‌سازد تا آرایه کامل را بدون استفاده از متغیر index به‌طور پیوسته حرکت دهید.

مثال

کد زیر تمام عناصر آرایه myList را نمایش می‌دهد

public class TestArray {

   public static void main(String[] args) {

      double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};

      // Print all the array elements

      for (double element: myList) {

         System.out.println(element);

      }

   }

}

که نتایج زیر حاصل می‌شود

خروجی

۱٫۹

۲٫۹

۳٫۴

۳٫۵

انتقال آرایه‌ها به‌ متدها

درست همان‌طور می‌توان که مقادیر نوع اولیه را به‌ متدها منتقل کرد، می‌توانید آرایه‌ها را به متدها نیز منتقل کرد. به‌عنوان‌مثال، روش زیر عناصر را در آرایه int نمایش می‌دهد

مثال

public static void printArray(int[] array) {

   for (int i = 0; i < array.length; i++) {

      System.out.print(array[i] + ” “);

   }

}

شما می‌توانید با عبور یک آرایه آن را فراخوانی کنید. برای مثال، دستور زیر به روش printArray برای نمایش ۳، ۱، ۲، ۶، ۴، و ۲ – می‌باشد.

مثال

printArray(new int[]{3, 1, 2, 6, 4, 2});

 

بازگرداندن آرایه از  یک  روش

یک روش هم می‌تواند آرایه‌ای را بازگرداند. به‌عنوان‌مثال، روش زیر یک آرایه را که معکوس یک آرایه دیگر است،  بازمی‌گرداند

مثال

public static int[] reverse(int[] list) {

   int[] result = new int[list.length];

   for (int i = 0, j = result.length – 1; i < list.length; i++, j–) {

      result[j] = list[i];

   }

   return result;

}

کلاس آرایه‌

کلاس java.util.Arrays شامل روش‌های مختلف استاتیک برای مرتب‌سازی، جستجو ، مقایسه و پر کردن عناصر آرایه است. این روش‌ها برای تمام انواع ابتدایی استفاده می‌شود.

 

 

ردیفروش و توضیح آن
۱public static int binarySearch(Object[] a, Object key)

آرایه مشخص‌شده از انواع ( Byte, Int , double) را برای مقدار مشخص‌شده با استفاده از الگوریتم جستجو باینری، جستجو می‌کند. آرایه باید قبل از انجام این فراخوانی مرتب شود. این نشانگر اگر در لیست قرار داشته باشد، کلید جستجو را نشان می‌دهد، ؛ در غیر این صورت، آن را بازمی‌گرداند.

۲public static boolean equals(long[] a, long[] a2)

اگر دو آرایه‌ی مشخص، طول‌های برابر با یکدیگر داشته باشند، تبدیل به درست می‌شود. دو آرایه برابر هستند اگر هر دو آرایه حاوی همان تعداد عناصر باشند، و تمام جفت‌های متناظر عناصر در دو آرایه برابر باشند. این روش می‌تواند توسط تمام انواع داده‌های اولیه (Byte، Short، Int و غیره) استفاده شود.

۳public static void fill(int[] a, int val)

مقدار int مشخص‌شده را به هر عنصر آرایه مشخص‌شده از ints اختصاص می‌دهد. همان روش می‌تواند توسط تمام انواع داده‌های اولیه (Byte، Short، Int، و غیره) استفاده شود

۴public static void sort(Object[] a)

آرایه موضوعات مشخص‌شده را طبق نظم طبیعی آن عناصر به ترتیب صعودی مرتب می‌کند. همان روش می‌تواند توسط تمام انواع داده‌های اولیه (Byte، Short، Int، و غیره) استفاده شود

آنچه در آموزش بعدی خواهید خواند

در آموزش بعدی زبان برنامه نویسی جاوا با کار با کلاس تاریخ و زمان در جاوا آشنا خواهید شد.

tutorialspoint

 

Tags
درباره نویسنده

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *