کار با اعداد با استفاده از کلاس اعداد در جاوا

کار با اعداد با استفاده از کلاس اعداد در جاوا
مرداد ۵, ۱۳۹۸ No Comments javascript زهرا ابراهیمی

مطلب آموزشی که امروز برای شما آماده کرده‌ایم در مورد کلاس اعداد در جاوا می‌باشد. امید است با خواندن کامل این پست اطلاعات و دانش شما در این زمینه افزایش یابد. پس در ادامه  آموزش کار با کلاس اعداد با ما همراه باشید.

به‌طورمعمول هنگامی‌که با اعداد سروکار داریم، از نوع داده‌های اولیه byte, int, long, double و غیره استفاده می‌کنیم.

مثال:

int i = 5000;

float gpa = 13.65;

double mask = 0xaf;

به‌هرحال در سیر تکاملی برنامه‌نویسی در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که نیاز به استفاده از موضوعات(آبجکت‌ها) به‌جای انواع داده‌های اولیه هستیم. برای رسیدن به این هدف، جاوا رده‌های پیچیده را فراهم می‌کند.

تمام کلاس‌هایپیچیده (Integer، Long، Byte، Double، Float، Short) زیر کلاس‌های، کلاس اعداد انتزاعی هستند.

زیر رده های انتزاعی اعداد- کلاس اعداد

موضوع رده‌های پیچیده انواع داده‌های اولیه مربوط به آن‌ها را شامل می‌شود. تبدیل انواع داده‌های اولیه به موضوع موردنظر باکسینگ (boxing) نامیده و توسط کامپایلر مراقبت می‌شود؛ بنابراین، هنگام استفاده از یک کلاس پیچیده شما فقط باید مقدار نوع داده اولیه را به سازنده کلاس پیچیده منتقل کنید.

و موضوع پیچیده به یک نوع داده اولیه تبدیل می‌شود و این فرآیند (unboxing) نامیده می‌شود. کلاس اعداد بخشی از پکیج java.lang است.

در زیر نمونه‌ای boxing و unboxing آورده شده است –

مثال 

public class Test {

 public static void main(String args[]) {

 Integer x = 5; // boxes int to an Integer object

 x = x + 10;// unboxes the Integer to a int

 System.out.println(x);

 }

}

درنهایت نتیجه زیر حاصل می‌گردد.

خروجی

۱۵

هنگامی‌که x مقدار عدد صحیح را دارد، کامپایلر عدد صحیح را جعبه می‌کند زیرا x یک موضوع صحیح است. بعد، x از جعبه خارج می‌شود تا بتوان آن را به‌عنوان عدد صحیح اضافه کرد.

متد های کلاس اعداد

در زیر لیستی از روش‌های نمونه که  به تمام زیر کلاس‌های اعداد اعمال می‌شود ارائه‌شده است.

ردیفروش و توضیحات
۱xxxValue()

مقدار موضوع عدد را به نوع داده xxx تبدیل می‌کند و آن را برمی‌گرداند.

۲compareTo()

موضوع این عدد را با آرگومان مقایسه می‌کند.

۳equals()

تعیین اینکه آیا این عددی با آرگومان برابر است یا خیر.

۴valueOf()

موضوع یک عدد صحیح که مقدار اولیه مشخص دارد را برمی‌گرداند.

۵toString()

یک موضوع رشته‌ای که ارزش یک int یا Integer مشخص‌شده را نشان می‌دهد.

۶parseInt()

این روش برای دریافت نوع داده اولیه از یک‌رشته خاص استفاده می‌شود.

۷abs()

مقدار قدر مطلق آرگومان را برمی‌گرداند.

۸ceil()

کوچک‌ترین عدد صحیحی که بزرگ‌تر یا مساوی آرگومان باشد را برمی‌گرداند.

بازگشت به‌صورت دو برابری

۹floor()

بزرگ‌ترین عدد صحیحی که کوچک‌تر یا مساوی آرگومان باشد را برمی‌گرداند.

بازگشت به‌صورت دو برابری

۱۰rint()

نزدیک‌ترین عدد صحیح به مقدار به آرگومان را بازگرداند.

بازگشت به‌صورت دو برابری

۱۱round()

نزدیک‌ترین long یا int با توجه به روش آرگومان برمی‌گردد.

۱۲min()

کوچک‌ترین مقدار دو آرگومان بازمی‌گردد.

۱۳max()

بزرگ‌ترین مقدار دو آرگومان بازمی‌گردد.

۱۴exp()

پایه‌ی لگاریتم‌های طبیعی، e را به توان آرگومان می‌رساند.

۱۵log()

شکل لگاریتمی آرگومان را نشان می‌دهد.

۱۶pow()

مقدار اول آرگونام را به توان مقدار دوم می‌رساند.

۱۷sqrt()

ریشه دوم آرگومان را بازمی‌گرداند.

۱۸sin()

مقدار سینوسی آرگومان است.

۱۹cos()

مقدار کسینوسی آرگومان است.

۲۰tan()

مقدار تانژانتی آرگومان است.

۲۱asin()

مقدار آرک‌سینوس آرگومان است.

۲۲acos()

مقدار آرک‌کسینوس آرگومان است.

۲۳atan()

مقدار آرک‌تانژانت آرگومان است.

۲۴atan2()

مختصات مستطیلی (y x) را به مختصات قطبی (r,theta) تبدیل می‌کند و تتا را بازمی‌گرداند.

۲۵toDegrees()

آرگومان را به درجه تبدیل می‌کند.

۲۶toRadians()

آرگومان را رادیان تبدیل می‌کند.

۲۷random()

عدد تصادفی را بازمی‌گرداند.

مطلب بعدی چیست؟

در  این آموزش از زبان برنامه نویسی جاوا با کلاس اعداد آشنا شدید در بخش بعدی، به کلاس Character در جاوا می‌پردازیم. در این مطلب نحوه استفاده از کاراکترهای موضوع و نوع داده اولیه در جاوا به شما آموزش داده خواهد شد.

tutorialspoint

Tags
درباره نویسنده

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *