هوشمندسازی کسب و کار

هوشمندسازی کسب و کار که با نام هوش تجاری نیز شناخته می شود/ف به نرم افزار هایی گفته می شود که به سازمان ها و شرکت ها در مدیریت کسب و کار و منابع کمک می کند. تمام اطلاعات یک سازمان یا شرکت در این نرم افزار ها سازمان دهی می شوند و به صورت مرتب در اختیار پرسنل سازمان قرار می گیرند. این نوع نرم افزار ها را سامانه های مدیریت محتوا نیز می نامند.

مشاوره رایگان       سفارش سامانه

هوشمند سازی کسب و کار

سسیستم CRM

سیستم crm یک سامانه ارتباط با مشتریان است. با استفاده از این سیستم می توانید ارتباطی قوی و موثر با مشتریان خود داشته باشید، سفارشات را ببینید و مدیریت کنید. مشتریان نیز می توانند با استفاده از این سامانه روال کار آماده شدن سفارش خود را با استفاده از کد پیگیری بررسی کنند. 

اتوماسیون اداری

تقریبا همه ما با سیستم های اتوماسیون اداری تا حدودی آشنایی داریم. در بیشتر سازمان ها اتوماسیون اداری به وصرت فیزیکی می باشد و این باعث کند شدن روند انجام کار های اداری می شود. مدیریت سازمان با استفاده از اتوماسیون اداری بسیار آسان تر شده و وقت کمتری لازم دارد.

سامانه مدیریت محتوا

سامانه مدیریت محتوا تمام اطلاعات یک سازمان را در بر میگیرد. در این سامانه اطلاعات تمام پرسنل،  فعالیت ها و غیره به صورت مرتب ثبت و گزارشگیری می شود. اغلب سازمان های بزرگ برای گزارشگیری از عملکرد سازمان از سامانه مدیریت محتوا استفاده می کنند.

باشگاه مشتریان

استفاده از باشگاه مشتریان در کنار یک crm قوی می تواند باعث افزایش مشتریان و تبدیل کردن مشتریان معمولی به مشتریان همیشگی شما شود.