موسسه آموزش عالی آرمان ، یک دانشگاه بزرگ است که به صورت مجازی فعالیت می کند

مشتری:
برند آرمان
موضوع:
آموزش مجازی
سرویس ها :
تولید محتوای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی
از طریق :
armancollege.ac.ir

بررسی اجمالی

برای یک موسسه آموزشی اولین دغدغه جذب دانشجو و ارائه مطالب مفید است

چالش

ما در زمینه های مختلف که مورد نیاز کاربران است شروع به تولید محتوای آموزشی کردیم که از این طریق دانشجو جذب می شد

راه حل

در حال انجام کار ….

نتایج